دسته بندی:
۱۴۰۰/۲/۲۷ / ۰۹:۰۳
اشتراک گذاری پرینت

ابلاغ دستورالعمل پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم

دستورالعمل های "صدور پروانه فیلمسازی" و "صدور پروانه نمایش فیلم" به سازمان سینمایی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، دستورالعمل های نهایی "صدور پروانه فیلمسازی" و "صدور پروانه نمایش فیلم" که به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است به سازمان سینمایی ابلاغ شد.

این دو نسخه ابلاغی جایگزین دو نسخه آزمایشی قبلی گشته و در استنادات و سایر ارجاعات مربوطه، مطمح نظر و ملاک عمل دست اندرکاران صدور پروانه های مزبورو ارایه خدمات مرتبط با آن دو قرار می گیرد.


دستورالعمل  "صدور پروانه فیلمسازی"


دستور العمل "صدور پروانه نمایش فیلم"