دسته بندی:
۱۴۰۰/۳/۱۰ / ۱۳:۰۹
اشتراک گذاری پرینت

دو برابر شدن سالن های سینما در دهه90 طبق اعلام موسسه سینما شهر تعداد سالن های فعال سینمای سطح کشور طی 9 سال گذشته سیر صعودی 100 درصدی را طی کرده است و در حال حاضر 660 سالن سینمای فعال در سطح کشور وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری؛ در سال 1391 تعداد318 سالن فعال سینما موجود بود که در سال 92 به 326 سالن، 93 به 332 سالن، 94 به 390 سالن، 95 به 412 سالن، 96 به 504 سالن، 97 به 581 سالن، سال 98 به 609 سالن و سال 99 به 660 سالن فعال سینما رسیده است.