دسته بندی:
۱۴۰۰/۳/۲۶ / ۱۴:۲۴
اشتراک گذاری پرینت

اعلام حمایت های کرونایی سینما


جدول حمایت های مصوب کارگروه آسیب های کرونا در سینما در ماه های فروردین و اردیبهشت منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری برای اردیبهشت ماه 1400 مبلغ21 میلیارد 384 میلیون و 376 هزار و 150 ریال شامل 7میلیارد و 603 میلیون و 333 هزار و 920 ریال سهم سینماها و 13 میلیارد و 781 میلیون و 42 هزار و 730 ریال سهم پنج فیلم اکران نوروزی است که تا هفته آینده به حسابشان واریز می شود.

در فروردین ماه نیز مجموعاً 35 میلیارد و 601میلیون و 899 هزار و 971 ریال حمایت در نظر گرفته شده است که از این مبلغ 14 میلیارد و 377 میلیون و 690 هزار و 373 ریال سهم سینما و 21 میلیارد و 224 میلیون و 209 هزار و 598ریال سهم پنج فیلم اکران نوروزی خواهد بود و تا پایان تیرماه پرداخت خواهد شد.

طبق مصوبه جلسه 7 بهمن 99 کارگروه کرونا در سینما کمک هزینه اکران ( سینما و فیلم) بر مبنای قیمت خالص بلیت هر سینما برای سینمای یک و دو سالن معادل 2 درصد سالن های فعال،سینماهای سه و چهار سالن معادل3 درصد سالن های فعال و سینماهای پنج سالن معادل 5 درصد سالن های فعال ( حداکثر 5 سالن) تا پایان اردیبهشت 1400 در نظر گرفته شد.


 حمایت های مصوب کارگروه آسیب های کرونا در سینما( فروردین 1400)


 حمایت های مصوب کارگروه آسیب های کرونا در سینما( اردیبهشت 1400)