دسته بندی:
۱۴۰۰/۴/۲۲ / ۱۰:۵۲
اشتراک گذاری پرینت

آخرین وضعیت نوبت شواری پروانه ساخت و نمایش سینمایی


براساس اعلام معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی آخرین وضعیت نوبت شورای پروانه ساخت و پروانه نمایش سینمایی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری؛ لیست نوبت شورای پروانه ساخت سینمایی،نوبت پروانه نمایش سینمایی به شرح ذیل است.


نوبت شورای پروانه ساخت سینمایی

 نوبت پروانه نمایش سینمایی