دسته بندی: اخبار سازمان
۱۴۰۱/۳/۲۰ / ۱۳:۰۳
اشتراک گذاری پرینت

محمد خزاعی در جمع هیات مدیره، روسا و نمایندگان اصناف خانه سینما:

عدالت فرهنگی ماموریت سازمان سینمایی

کشف استعداد و عدالت فرهنگی یکی از مهمترین دغدغه‌های سازمان سینمایی است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی و سمعی بصری، نشست روسای صنوف خانه سینما با رئیس سازمان سینمایی برگزار و بر دغدغه سازمان سینمایی در راستای بررسی و شناسایی ظرفیت سینمای استان‌ها تاکید شد.

در این مراسم رئیس سازمان سینمایی بر مباحثی چون تولید و تامین بودجه، حمایت از جشنواره های منطقه ای و تعیین ظرفیت استان‌ها تاکید کرد.