دسته بندی: اخبار سازمان
۱۳۹۹/۹/۲ / ۱۶:۰۹
اشتراک گذاری پرینت

شورای سیاستگذاری چهارمین جایزه پژوهش سال سینمایی

شورای سیاستگذاری چهارمین جایزه پژوهش سال سینمایی با حضور رئیس سازمان سینمایی