دسته بندی: اخبار سازمان
۱۴۰۲/۷/۴ / ۱۶:۰۷
اشتراک گذاری پرینت

سینمای ملی، به پشتوانه مردم پیروز میدان است

سینمای ملی با مخاطب معنا و هویت پیدا می‌کند.

به گزارش روابط عمومی دومین جشن مهر سینمای ایران، به واسطه پشتوانه مردم ایران، هر رویداد فرهنگی قطعا در سطح بین‌الملل،پیروز میدان خواهد بود. «مهر سینمای ایران» نیز پیوندی میان مردم و سینماست.

این در حالی است که اقتصاد ،فرهنگ، رشد و توسعه سینما با مخاطب شکل گرفته و شعار سینمای ملی بدون حضور مردم، معنایی نخواهد داشت.